Xổ Số Vĩnh Long Yourgene Health plc - Trang chủ

Xổ Số Vĩnh Long

mũi tên trước
mũi tên tiếp theo
Slider

XUẤT KHẨU. Điều kiện
Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi “Điều khoản & Điều kiện Sử dụng” của trang web này, tất cả các luật và quy định hiện hành, đồng thời đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm tuân thủ mọi luật hiện hành của địa phương. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu hiện hành.

XUẤT KHẨU. Giấy phép sử dụng

2.1 Quyền được cấp để tạm thời tải xuống một bản sao của các tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web của Yourgene Health plc để chỉ xem tạm thời, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được:

(a) sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu;
(b) sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào, hoặc cho bất kỳ màn hình công cộng nào (thương mại hoặc phi thương mại);
(c) cố gắng dịch ngược hoặc thiết kế ngược bất kỳ phần mềm nào có trên trang web của Yourgene Health plc;
(d) xóa mọi bản quyền hoặc ký hiệu độc quyền khác khỏi tài liệu; hoặc là
(e) chuyển tài liệu cho người khác hoặc "phản chiếu" tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.

2.2 Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này và có thể bị Yourgene Health plc chấm dứt bất cứ lúc nào. Khi chấm dứt việc xem các tài liệu này hoặc khi chấm dứt giấy phép này, bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu cho dù ở định dạng điện tử hoặc in.

3. Disclaimer
Các tài liệu trên trang web của Yourgene Health plc được cung cấp "nguyên trạng". Yourgene Health plc không bảo đảm, bày tỏ hay ngụ ý, và từ đó từ chối và phủ nhận tất cả các bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý hoặc điều kiện thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hơn nữa, Yourgene Health plc không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, kết quả có khả năng hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web Internet của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web này.

KHAI THÁC. Hạn chế
Trong mọi trường hợp, Yourgene Health plc hoặc bất kỳ thành viên nào trong nhóm hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào của nó sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh,) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên trang web của Yourgene Health plc, ngay cả khi Yourgene Health plc hoặc đại diện ủy quyền của Yourgene Health plc đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng thiệt hại đó. Bởi vì một số khu vực pháp lý không cho phép các giới hạn đối với các bảo đảm ngụ ý hoặc các giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những hạn chế này có thể không áp dụng cho bạn.

XUẤT KHẨU. Sửa đổi và Errata
Các tài liệu xuất hiện trên trang web của Yourgene Health plc có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, chính tả hoặc nhiếp ảnh. Yourgene Health plc không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. Yourgene Health plc có thể thay đổi các tài liệu có trên trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, Yourgene Health plc không đưa ra bất kỳ cam kết cập nhật tài liệu nào.

6. Liên kết
Yourgene Health plc chưa xem xét tất cả các trang web được liên kết đến trang web Internet của nó và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực bởi Yourgene Health plc của trang web. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết như vậy đều có nguy cơ của người dùng.

XUẤT KHẨU. Điều khoản sử dụng trang web Sửa đổi
Yourgene Health plc có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng này cho trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của Điều khoản & Điều kiện Sử dụng này.

8. Luật
Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trang web của Yourgene Health plc sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp của Anh mà không liên quan đến xung đột của các quy định pháp luật.

KHAI THÁC. Chính sách bảo mật
Riêng tư của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã phát triển Chính sách này để các bạn hiểu làm thế nào chúng tôi thu thập, sử dụng, giao tiếp và tiết lộ và sử dụng thông tin cá nhân. Sau đây phác thảo chính sách bảo mật của chúng tôi.

Trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác định các mục đích thông tin được thu thập.
Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân duy nhất với mục tiêu hoàn thành những mục đích theo quy định của chúng tôi và cho các mục đích tương thích khác, trừ khi chúng tôi có được sự đồng ý của các cá nhân có liên quan hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại thông tin cá nhân miễn là cần thiết cho việc thực hiện các mục đích đó.
Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng phương tiện hợp pháp và công bằng và khi thích hợp, với những kiến ​​thức hoặc sự đồng ý của cá nhân có liên quan.
Dữ liệu cá nhân có liên quan đến mục đích mà nó được sử dụng, và mức độ cần thiết cho những mục đích, phải chính xác, đầy đủ, và cập nhật.
Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng các biện pháp bảo vệ an toàn hợp lý chống lại mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi.
Chúng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp cho khách hàng thông tin về các chính sách và thực tiễn của chúng tôi liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân. Chúng tôi cam kết tiến hành kinh doanh theo các nguyên tắc này để đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì.

Bấm vào đây để MyNIPT Portal Điều khoản truy cập người dùng

Bấm vào đây để SAGE LINK Portal Điều khoản truy cập người dùng

đánh lô đề online uy tínHiện đang là website nền tảng game nổi tiếng tại Trung Quốc, chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ đăng ký, đăng nhập, cá cược và các dịch vụ khác. Ứng dụng tập hợp hơn mười game kinh điển đặc sắc, chúc các bạn chơi vui vẻ và hạnh phúc.